Jak rozumiemy nadesłane teksty

Widoczne poniżej obrazy ilustrują nasz sposób rozumienia treści nadesłanych am wypowiedzi. Jako takie mają służyć konkluzjom. Autorów prosimy o szczególnie uważne spojrzenie: spróbowaliśmy zebrać postulaty i przypisać je konkretnym osobom — błędy w tym zakresie mogą łatwo stać się nadużyciami. 

2 odpowiedzi

  1. Bardzo dobre pogrupowanie myśli zawartych w referatach. “Obywatele prosumentami polityki!” hasło warte do zapamiętania i upowszechniania jako postawę obywatelską. W moim pomyśle pilotażu jednej listy w okręgu tarnowskim chciałbym zwrócić uwagę na rolę lokalnych samorządowców. Są według mnie koniecznym elementem zrozumienia lokalnej specyfiki wyborczej i to będzie ważne dla wszystkich okręgów wyborczych. W jednym z centralnych dylematów tej debaty – listy ustalane przez partie, czy listy ustalane z udziałem obywateli, lokalni samorządowcy mogą być elementem pośredniczącym. Dla mnie samorządowcy to też politycy, ale mają jednak inne priorytety niż politycy krajowi. Z ich zdaniem na ogół liczą się zarówno partyjne centrale, jak i organizacje obywatelskie.

    1. Dodałbym, że partie nie tylko liczą się ze zdaniem samorządowców, ale często są ich klientami. To ostatnie jest wręcz jaskrawo widoczne w mniejszych ośrodkach, w których partie są bardzo słabo zakorzenione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *