Ankieta

Z odpowiedzi przesłanych dziś zbudujemy porządek dyskusji 18 grudnia

Materiał z Debaty Obywatelskiej 27 listopada był bardzo obszerny. Jej celem było jednakże zastanowić się, jaką rolę chcą i jaką powinny spróbować odegrać inicjatywy obywatelskie, by osiągnąć potrzebną w Polsce przewagę 276 lub 307 mandatów. Poniższe pytania są więc zawężone do tego tematu. Pomijają propozycje algorytmów tworzenia wspólnej listy jako zależne wyłącznie od woli liderów partii – a tej woli dziś (jeszcze?) brakuje. Koncentrują się na tych z proponowanych wstępnie działań, które przewidują aktywność obywatelską. Takich propozycji było również sporo. Nawet jedna z najostrożniejszych pod tym względem propozycji Marcina Święcickiego, by organizacje obywatelskie wybrały (nawet w prawyborach) własnych reprezentantów i umieściły ich na 5. list koalicji partyjnej, przewiduje taką aktywność. Jeśli ograniczyć się z kolei do idei, by ponadpartyjni, obywatelscy kandydaci zostali wystawieni do Senatu w okręgach, w których dzisiejsza opozycja nie ma szans, a przewaga PiS wydaje się nie do pokonania, jak w propozycji Kuby Wygnańskiego – ktoś musi ich tam wyłonić.